slideshow

Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Gdańsku ks. prot. Dariusz

Z miłością w Chrystusie miło mi przywitać wszystkich odwiedzających stronę parafii Św. Mikołaja w Gdańsku!.


Nasza Parafia wchodzi w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obejmuje swoją opieką duchową prawosławnych chrześcijan zamieszkujących Trójmiasto oraz miejscowości przyległe. Jednoczy prawosławnych mieszkających od pokoleń na wybrzeżu oraz przybyłych z różnych stron Polski i spoza granic. Jest centrum życia liturgicznego i sakramentalnego. Jako proboszcz raduję się, gdy mogę wraz z wiernymi przeżywać wspólną modlitwę w jednoczącym nas Panu Naszym Jezusie Chrystusie. Poprzez modlitwę do Boga w Trójcy Jedynego uczymy się prawdziwej pokornej miłości, o której Święty Apostoł Paweł naucza:  „…Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie…” (1 Kor. 13, 4-8). Z całego serca zapraszam wszystkich do modlitewnego udziału w  życiu duchowym naszej Parafii. Błogosławieństwo Pańskie na was!

Niedziela IX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

09.08.2020 10:00

Niedziela IX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

  • Dni
  • Godziny
  • Minuty
  • Sekundy

Informacje i multimedia

Wiadomości

Zapiski

Informujemy o możliwości pozostawienia zapisek z imionami przed każdym nabożeństwem, w kancelarii parafialnej: – telefonicznie […]

26.03.2020

Zalecenia w okresie pandemi

Komunikat Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej po spotkaniu z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych […]

26.03.2020

Transmisja Liturgii z Cerkwi Zmartwychwstania w Białymstoku

W dniu 22 Marca o godz. 07.40, na kanale TVP Kultura zostanie przeprowadzona bezpośrednia transmisja […]

21.03.2020

O służbach i śpiewie

Rozdział o Cerkiewnych nabożeństwach

Galeria