Archiwum: Grudzień 2016

24
gru

Orędzie Bożonarodzeniowe

Orędzie Bożonarodzeniowe Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Braci i Sióstr Zakonnych, i Wszystkich Wiernych Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bracia i Siostry! Po okresie bożonarodzeniowego […]

24
gru

List Bożonarodzeniowy

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów i Mniszki oraz Wszystkich Wiernych Dzieci Świętej Polskiej Cerkwi Prawosławnej „Nie bójcie się, oto bowiem […]

16
gru

Gowienia Dekanatu Gdańskiego

Z błogosławieństwa J.E. Arcybiskupa Jakuba, 6 grudnia w Gdańsku odbyły się gowienia duchowieństwa z dekanatu gdańskiego. Jak co roku są one organizowane w dniu patrona gdańskiej cerkwi (w nowym stylu), […]