I Niedziela Wielkiego Postu-Tryumfu Ortodoksji

I Niedziela Wielkiego Postu-Tryumfu Ortodoksji

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

08.03.2020

I Niedziela Wielkiego Postu-Tryumfu Ortodoksji