Niedziela O Sądzie Ostatecznym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela O Sądzie Ostatecznym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

23.02.2020

Niedziela O Sądzie Ostatecznym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim