Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

28.02.2021

Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim