Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Polskim

Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Polskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 08:00

28.02.2021

Niedziela o Synu Marnotrawnym, Liturgia w Języku Polskim