Niedziela O Synu Marnotrawnym, Liturgia

Niedziela O Synu Marnotrawnym, Liturgia

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

16.02.2020

Niedziela O Synu Marnotrawnym, Liturgia