Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance. Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance. Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

17.05.2020

Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance. Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim