Niedziela X Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

Niedziela X Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

16.08.2020

Niedziela X Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia