Niedziela XII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

30.08.2020

Niedziela XII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim