Niedziela XXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

22.11.2020

Niedziela XXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim