Niedziela XXX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

Niedziela XXX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

03.01.2021

Niedziela XXX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia