Niedziela XXXII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XXXII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

26.01.2020

Niedziela XXXII Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim