Niedziela XXXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XXXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

31.01.2021

Niedziela XXXIV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim