ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA Liturgia.

ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA Liturgia.

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

25.12.2017

Liturgia. ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA