PRZYWITANIE JEGO EKSCELENCJI NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO JAKUBA ARCYBISKUPA BIAŁOSTOCKIEGO I GDAŃSKIEGO

PRZYWITANIE JEGO EKSCELENCJI NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO JAKUBA ARCYBISKUPA BIAŁOSTOCKIEGO I GDAŃSKIEGO

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 09:45

12.05.2019

PRZYWITANIE JEGO EKSCELENCJI
NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO JAKUBA
ARCYBISKUPA BIAŁOSTOCKIEGO I GDAŃSKIEGO