ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA, Liturgia

ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA, Liturgia

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

07.01.2021

ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA, Liturgia