ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA Liturgia

ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA Liturgia

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

07.01.2019

Liturgia. ŚWIĘTO NARODZENIA CHRYSTUSA