V Niedziela Wielkiego Postu-Świętej Marii Egipskiej, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

V Niedziela Wielkiego Postu-Świętej Marii Egipskiej, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

18.04.2021

V Niedziela Wielkiego Postu-Świętej Marii, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim