Zalecenia w okresie pandemi

Komunikat Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej po spotkaniu z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku.

 1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.
   
 2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5-ciu osób (pod rygorem mandatu 5.000,- złotych). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.
   
 3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on – line.
   
 4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.
   
 5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.
   
 6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

 

Nabożeństwa i posługi w Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Gdańsku.

 1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem Wielkiego Postu. Zgodnie z praktyką liturgiczną w soboty i niedziele podczas Liturgii św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego oraz na  panichidach będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach, które zostały pozostawione w cerkwi przez wiernych.
  Jednocześnie informujemy o możliwości pozostawienia zapisek z imionami przed każdym nabożeństwem, w kancelarii parafialnej:
  – telefonicznie (SMS): ks. Dariusz Jóźwik 509 822 576,
  – telefonicznie (SMS): ks. Dawid Sulima 796 867 600,
  – elektronicznie e-mail: dorofiejj@op.pl
   
 2. Dobrowolne ofiary za zapiski można przesłać na konto:
  Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku
  ul. Traugutta 45 80-221 Gdańsk,
  PKO BANK POLSKI S.A.
  94 1020 1811 0000 0102 0072 5846 (Tytułem zapiska).
   
 3. Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich.