slideshow

Święto Przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Gdańsku ks. prot. Dariusz

Z miłością w Chrystusie miło mi przywitać wszystkich odwiedzających stronę parafii Św. Mikołaja w Gdańsku!.


Nasza Parafia wchodzi w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obejmuje swoją opieką duchową prawosławnych chrześcijan zamieszkujących Trójmiasto oraz miejscowości przyległe. Jednoczy prawosławnych mieszkających od pokoleń na wybrzeżu oraz przybyłych z różnych stron Polski i spoza granic. Jest centrum życia liturgicznego i sakramentalnego. Jako proboszcz raduję się, gdy mogę wraz z wiernymi przeżywać wspólną modlitwę w jednoczącym nas Panu Naszym Jezusie Chrystusie. Poprzez modlitwę do Boga w Trójcy Jedynego uczymy się prawdziwej pokornej miłości, o której Święty Apostoł Paweł naucza:  „…Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie…” (1 Kor. 13, 4-8). Z całego serca zapraszam wszystkich do modlitewnego udziału w  życiu duchowym naszej Parafii. Błogosławieństwo Pańskie na was!

Całonocne Czuwanie

11.12.2021 17:00

Całonocne Czuwanie

  • Dni
  • Godziny
  • Minuty
  • Sekundy

Wiadomości

1

FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ „POD OPIEKĄ BOGURODZICY”

Chór Katedry św. Mikołaja Cudotwórcy GEDANUM ORTHODOXUM pod dyr. Aleksandry Wieliczko wziął udział w V […]

25.09.2021

Święto Przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari

Artykuł ukazał się oryginalnie na stronie www.orthodox.pl Nagranie z nabożeństwa ukazało się na stronie radia orthodoxia.pl fot. […]

20.05.2021

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПРОЧЕЙ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПРОЧЕЙ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ состоится в Великую Субботу (1 мая) с 11:00 до […]

23.04.2021

O służbach i śpiewie

Rozdział o Cerkiewnych nabożeństwach

Galeria