Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

30.05.2021

Niedziela V Po Wielkanocy O Samarytance, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim