Niedziela XX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

25.10.2020

Niedziela XX Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim