Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim

Gdańsk, Traugutta 45

O godzinie 10:00

12.12.2021

Niedziela XXV Po Pięćdziesiątnicy, Liturgia w Języku Cerkiewnosłowiańskim